Cookies og persondatapolitik

Sådan anvender vi cookies på H-inst.dk

Hos Hørning Installation ApS anvender vi cookies på https://www.h-inst.dk for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet. Altså bruger vi cookies til løbende at forbedre vores brugeres oplevelse på vores hjemmeside. Du kan herunder læse mere om, hvilke cookies https://www.h-inst.dk anvender samt til hvilket formål, de er anvendt.

Teknisk nødvendige cookies

https://www.h-inst.dk administreres af Generaxion.dk. Hørning Installation ApS bruger cookies, som vi anvender til at genkende dig, når du besøger vores hjemmeside. Derudover bruger vi Generaxions cookie-script til at se, om du er blevet informeret omkring hjemmesidens brug af cookies. På den måde, undgår du at skulle godkende vores brug af cookies hver gang, du besøger vores hjemmeside.

Marketing- og optimeringscookies

Vi anvender disse cookies for at få en optimal drift af vores hjemmeside. Dette gælder blandt andet Google Analytics, som vi bruger til at analysere, hvordan du anvender vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.

Kan jeg slette cookies?

Cookies kan frit deaktiveres i den besøgendes browser. Dog med en evt. forringet brugeroplevelse som resultat. Ønsker du at slette dine cookies, kan du finde guides til dette i den browser du benytter – eksempelvis:

• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Safari
• Flash cookies – alle browsere
• iPhone, iPad og iPod
• Smartphones med Android
• Smartphones med Windows 7

Indsamling, anvendelse og beskyttelse af personoplysninger

1. Introduktion

Som kunde hos Hørning Installation ApS (herefter kaldet: ”kunden”), er det nødvendigt for Hørning Installation ApS (herefter kaldet: ”virksomheden”) at gemme en række oplysninger om kunden.

Dette dokument er udarbejdet af virksomheden og har til hensigt at overskueliggøre, hvilke oplysninger virksomheden gemmer, hvorfor disse gemmes samt hvor længe. Dette er virksomhedens fortolkning af General Data Protection Regulation (GDPR), som træder i kraft 25. maj, 2018.

Har en kunde spørgsmål til indholdet af dette dokument, er kunden til enhver tid velkommen til at kontakte virksomheden. Kunden kan ligeledes kontakte virksomheden for at få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden gemmer om vedkommende.

 

2. Hvilke oplysninger indsamler og behandler virksomheden?

Du kan til enhver tid tilgå virksomhedens hjemmeside, www.h-inst.dk, uden at oplyse os om dine persondata.

Som kunde hos virksomheden er der en række oplysninger, som er nødvendige for virksomheden at indhente for kunne varetage den daglige drift. Oplysningerne er nødvendige for at oprette et kunde-virksomheds-forhold.

Det drejer sig om oplysninger vedr. kundens:

• Firmanavn / navn
• Evt. CVR-nummer
• Evt. EAN-nummer
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse
• Evt. Navn på kontaktperson(er)
• E-mailadresse(r) på kontaktperson(er)
• Telefonnummer(telefonnumre) på kontaktperson(er)
• Mailkorrespondance(r)
• Ordrer og fakturaer

Virksomheden indsamler oplysninger om dig, når du:

• Foretager køb
• Sender forespørgsler eller på anden vis interagerer med virksomheden

Virksomheden indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler.

Virksomheden indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjepart.

Ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området – herunder hvidvasknings- og borføringsloven.

Hørning Installation ApS behandler ikke følsomme personoplysninger om dig. Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person samt helbredsoplysninger. Derudover anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger. Hørning Installation ApS opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger.

 

3. Hvad bruger virksomheden oplysningerne til?

Oplysninger, som virksomheden indsamler, er nødvendige for at virksomheden kan ekspedere kundens ordrer. Det drejer sig bl.a. om firmanavn/navn, CVR-nummer, adresse og e-mailadresser.

Nogle af oplysningerne så som eksempelvis telefonnumre og e-mailadresser bruges til at kontakte kunden vedr. ordrer, så som f.eks. opfølgning og aktuelle informationer vedr. den afgivne ordre.

Tidligere fakturaer bruger virksomheden til at se kundens handelshistorik. Det kan blandt andet hjælpe kunden, hvis denne ikke husker, hvilke service / varer denne tidligere har handlet.

Ligeledes bruger virksomheden de indsamlede informationer til at kunne opretholde servicering af kundeforhold samt evt. at markedsføre produkter og services.

 

4. Videregivelse af oplysninger

Som en del af virksomhedens drift, anvender virksomheden underleverandører. Sådanne underleverandører kan være andre selskaber eller tredjepartsleverandører i EU.

Virksomheden forpligter sig til at sikre, at dennes underleverandører skal overholde tilsvarende forpligtelser og krav, som er beskrevet i dette dokument. Fra 25. maj 2018 skal virksomheden sikre, at alle, der behandler oplysningerne enten er underlagt en særlig aftale, på anden vis forpligter sig til fortrolighed eller er underlagt tavshedspligt. Dette gælder eksempelvis underleverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere.

 

5. Sikkerhed

Fra 25. maj 2018 skal virksomheden iværksætte alle sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at sikre et passende niveau af sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Virksomheden er forpligtet til at sikre sådant passende sikkerhedsniveau i forhold til opbevaring og behandling af kundens oplysninger. Det sker ved at sikre relevante sikkerhedsforanstaltninger (fysiske og tekniske såvel som organisatoriske), som beskrevet i GDPR artikel 32. Dertil kommer, at virksomheden skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. de til enhver til gældende regler og forskrifter for behandling af persondata.

Virksomhedens interne databeskyttelsespolitik har til formål at sikre adgangen samt behandlingen af persondata. Følgende er listet en række foranstaltninger, der er særligt væsentlige i forhold til virksomhedens indsamling, opbevaring og behandling af kundens oplysninger. Som en del af virksomhedens interne databeskyttelsespolitik, er det virksomhedens ansvar at sikre, at samtlige medarbejdere har den nødvendige uddannelse og indsigt i forhold til kundens persondata.

Det er virksomhedens pligt at instruere dens medarbejdere, der har adgang til eller på anden vis varetager behandlinger af persondata, om hvordan disse data skal behandles.

Særligt væsentlige sikkerhedsforanstaltninger:

• Vurdering samt klassificering af data for at sikre korrekt indsamling heraf samt implementering af relevante sikkerhedsforanstaltninger. Herunder evt. kryptering og anonymisering.
• Adgangen til data begrænses til et nødvendigt og tilstrækkeligt omfang og adgangen gives udelukkende til relevante medarbejdere.

 

6. Revision af oplysninger

Virksomheden forpligter sig til løbende at opdatere kundens data. Dataene indsamlet af virksomheden beror på kundens indberetninger herom. Derfor forpligter kunden sig til at informere virksomheden om ændringer i data, der er relevant for at opretholde et kunde-virksomheds-forhold, som tidligere beskrevet.

 

7. Varighed og ophør

Indholdet i dette dokument er gældende så længe kunden indgår i et kundeforhold med virksomheden. Efter kundeforholdets ophør, gemmes kundens oplysninger i op mod 5 år plus løbende kalenderår. Dette svarer til kravene fra regnskabslovningen, som virksomheden skal efterleve. Dette er udelukkende gældende for data, som er relevant i henhold til regnskabslovgivningen, samt data, der kan vise sig relevant og gavnligt for kunden, der gemmes. Det kan eksempelvis være data om dato for indkøb af bestemte varer, som er relevant i forhold til evt. garantier og reklamationsrettigheder.

 

Underleverandører:

Eksempler på underleverandører, der eksempelvis kan få adgang til vores data eller til hvilke vi videregiver oplysninger som eksempelvis navn, adresse, telefon og e-mail for at kunne tilmelde vand, varme og el. Samt hjælpe kunden med energitilskud mv.

• E-Komplet A/S
• Skan-Data A/S
• Søgemedier A/S
• Revisorfirmaet John Schantz A/S
• 3. parts kontrollant for Sikkerhedsstyrelsen: Q-kontrol ApS
• EL værker – via installationsblanket.dk
• Skanderborg/Hørning Fjernvarme i forbindelse med eksempelvis ansøgning vedr. energitilskud for kunden

Ring til os

Du er altid velkommen til at ringe, hvis du skulle have yderligere spørgsmål.